ยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากรเปิดระบบ ดึงข้อมูลที่มีทั้งหมดใช้คำนวณภาษีปี 2567

ยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากร เปิดระบบตรวจสอบข้อมูลภาษี อำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เปิดระบบ ตรวจสอบข้อมูลภาษีตัวเอง (My Tax Account) อำนวยความสะดวกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบรายได้ และข้อมูลภาษีผ่านเว็บไซต์ ถือเป็นศูนย์รวมการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์แบบ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมสรรพากร ได้พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี โดยระบบดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบรายได้และค่าลดหย่อนต่าง ๆ อาทิ ตรวจสอบและเตรียมข้อมูลยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภง.ด. 90/91 ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีพิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ผ่านระบบ My Tax Account ได้ด้วยตัวเอง (https://www.rd.go.th/272.html)

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและรายการลดหย่อนภาษีจำนวนมาก ทางกรมสรรพากรกำลังเร่งอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่โดยหากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องการยื่นแบบในวันนี้ หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงในหน้าแบบแสดงรายการได้ทันที ในการยื่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อยื่นแบบเอกสารผ่านสำนักงานสรรพากรได้

“ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถยื่นภาษีปี 2566 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567 ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งใกล้บ้าน ส่วนยื่นภาษีแบบออนไลน์ สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (https://efiling.rd.go.th/) ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยนอกจากกเอกสารยื่นภาษีมีแล้ว อย่าลืมกรอกแบบฟอร์มสิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งลดหย่อนได้หลายทาง อาทิ ดอกเบี้ยกู้ยืมที่อยู่อาศัย มาตรการช้อปดีมีคืน และค่าลดหย่อนบุตร เป็นต้น” นางรัดเกล้าฯ กล่าว

ขอขอบคุณบทความจาก : sanook